Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Carles Naval Membrires
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Monotorització i balanç energètic del LOT (Lleida Outdoor Test Cell)
Director/a: Jerôme Barrau i Chiara Lodi
Tribunal: President/a: Jerôme Barrau Secretari/a: Joan I. Rosell Vocal: Jorge Olivera
Suplent 1: Chiara Lodi
Suplent 2: Manel Ibáñez
Suplent 3: Gerard Mor
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2012
Hora: 09:30 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert Vicens Escuer
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Títol de Treball/Projecte: Implementació de l'algorisme Rinjdael-Aes en un full Sage-Math
Director/a: Ramiro Moreno
Tribunal: President/a: Josep M. Miret Secretari/a: Ramiro Moreno Vocal: Jordi Pujolàs
Suplent 1: Magda Valls
Suplent 2: Francesc Sebé
Suplent 3: Nacho López
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2012
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Josep M. Rodié Sanchiz i Sergi Vall Aubets
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi tècnic i econòmic d'alternatives a la cogeneració de gas natural, biomasa i biogàs
Director/a: Joan Monyarch
Tribunal: President/a: Ferran Badia Secretari/a: Josep Marin Vocal: Joan Monyarch
Suplent: Ramon Grau
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2012
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Huguet Niubó
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi d'un bufador centrífug per un atomitzador agrícola iproposta de millora del seu disseny
Director/a: Josep Illa
Tribunal: President/a: Josep Illa Secretari/a: Ramon Grau Vocal: Ferran Badia
Suplent: Javier Bradineras
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2012
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Peremiquel
Titulació: Grau en Enginyeria de l'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació cuadra tradicional aranesa
Director/a: Albert Castell i Josep Coll
Tribunal: President/a: Lídia Rincón Secretari/a: Albert Castell Vocal: Xavier Rodríguez
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: Cristian Solé
Suplent 3: Gabriel Pérez
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2012
Hora: 16:00 h
Aula: 2.03 EPS