Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: David Puig Prats
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Dispositiu d'adobat d'arbres fruiters i vinya per injecció discreta en profunditat
Director/a: Joan Roca
Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Joan Roca Vocal: Jordi Berga
Suplent: Xavier Torrent
Presentació:
Data: 13 de juliol de 2012
Hora: 09:30 h
Aula: Sala de Reunions CREA