Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Jordi Garreta Busquets
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Proposta de rehabilitació, sostenible d'un habitatge unifamiliar aïllat al terme municipal de Maials
Director/a: Gabriel Pérez i Josep M. Burgués
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Julià Coma Vocal: Lídia Navarro
Suplent 1: Albert Castell
Suplent 2: Lídia Rincón
Suplent 3: Eduard Gregorio
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2012
Hora: 09:15 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Benet Gallinat Espejo
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Aplicació de criteris i mesures de sostenibilitat a una vivenda unifamiliar  ubicada al terme municipal de Barbastre
Director/a: Jerôme Barrau
Tribunal: President/a: Jerôme Barrau Secretari/a: Joan I. Rosell Vocal: Sara Riera
Suplent 1: Manel Ibáñez
Suplent 2: Jorge Olivera
Suplent 3: Gerard Mor
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2012
Hora: 09:30 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Fontova Monj
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Projecte de rehabilitació amb criteris de sostenibilitat de la casa Marnan de Llardecans (Lleida)
Director/a: Gabriel Pérez i Josep M. Burgués
Tribunal: President/a: Cristian Solé Secretari/a: Gabriel Pérez Vocal: Julià Coma
Suplent: Lídia Rincón
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2012
Hora: 10:15 h
Aula: 2.03
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Pomar Pomar
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació, sostenibilitat i reforma d'una casa al terme de Peñalba
Director/a: Josep R. Castro
Tribunal: President/a: Josep R. Castro Secretari/a: José M. Iglesias Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Javier Bradineras
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Josep Gasia
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2012
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Víctor Lacasa Mesa
Titulació: Enginyeria tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Diseño de un sistema de encofrado mediante cimbra vl100: Aplicación en la ejecución de la estructura 8+9 de la obra variante sur de Lleida
Director/a: Javier Bradineras
Tribunal: President/a: Javier Bradineras Secretari/a: José M. Iglesias Vocal: José R. Castro
Suplent: Miquel Nogués
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2012
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Cristina Carrasco Ignés
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació d'una construcció agrícola per adequar-la a hab. rural a l'horta d'avall de balaguer
Director/a: Josep Coll
Tribunal: President/a: Gerard Fontanals Secretari/a: Josep Coll Vocal: Eduard Gregorio
Suplent 1: carles Labèrnia
Suplent 2: Xavier Rodríguez
Suplent 3: Lluís Rodríguez
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2012
Hora: 16:30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Oliver Joli
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació d'un edifici unifamiliar situat a Alguaire
Director/a: Carles Labèrnia
Tribunal: President/a: Carles Labèrnia Secretari/a: Eduard Gregorio Vocal: Miquel Mateus
Suplent 1: Lluís Rodríguez
Suplent 2: Josep Coll
Suplent 3: Xavier Rodríguez
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2012
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Lorena Roig Castán
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Treball Fi de Grau consistent en l'adequació d'un edifici unifamiliar al CTE i l'adequació de la planta baixa amb persones amb mobilitat reduïda
Director/a: Josep Coll
Tribunal: President/a: Eduard Gregorio Secretari/a: Josep Coll Vocal: Gerard Fontanals
Suplent 1: Carles Labèrnia
Suplent 2: Xavier Rodríguez
Suplent 3: Lluís Rodríguez
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2012
Hora: 17:30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Torrelles Sáez / Núria Prunera Masip
Titulació: Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Cuadro de mando para el análisis de negocio de una aerolínea
Director/a: Ferran Perdrix i Josep M. Pedrós
Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Ferran Perdrix Vocal: Xavier Domingo
Suplent: Marta Oliva
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2012
Hora: 18,00 h
Aula: 1.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Morera Vendrell
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació sd'un edifici plurifamiliar entre mitgeres per a quatre habitatges, un local comercial i quatre trasters al municipi de Torrelameu (Lleida)
Director/a: Josep Coll
Tribunal: President/a: Eduard Gregorio Secretari/a: Gerard Fontanals Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Carles Labèrnia
Suplent 2: Xavier Rodríguez
Suplent 3: Lluís Rodríguez
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2012
Hora: 18:30 h
Aula: 2.03 EPS