Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Ricard Chillón Mayà
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Anàlisi energètic de l'edifici Menjadors-Cuina del complex "Les Obagues"
Director/a: Jerôme Barrau
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Manel Ibáñez Vocal: Sara Riera
Suplent 1: Joan Ignasi Rosell
Suplent 2: Gerard Mor
Suplent 3: Jorge Olivera
Presentació:
Data: 20 de juliol de 2012
Hora: 09:30 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Andreu Vericat i Grau
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Anàlisi de nivells límit d'aïllament a soroll aeri de separacions verticals entre diferents unitats d'ús exigits pel DB-HR
Director/a: José R. castro i Jesús O. Chavarriga
Tribunal: President/a: Jesús O. Chavarriga Secretari/a: Josep M. Iglesias Vocal: Josep Coll
Suplent 1: José R. Castro
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Javier Bradineras
Presentació:
Data: 20 de juliol de 2012
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Joan Cebrià Mateu
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Automatització del molí d'oli de la COOP de Maials
Director/a: Fernando Guirado
Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Fernando Guirado Vocal: Gabriel Pérez
Suplent: Josep Ll. Lérida
Presentació:
Data: 20 de juliol de 2012
Hora: 10:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Domènec Farràs Lladós
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Projecte de reforma i rehabilitació d'una casa unifamiliar aparellada a Solsona
Director/a: Jerôme Barrau
Tribunal: President/a: Jerôme Barrau Secretari/a: Manel Ibáñez Vocal: Sara Riera
Suplent 1: Karim Mennufi
Suplent 2: Jorge Olivera
Suplent 3: Gerard Mor
Presentació:
Data: 20 de juliol de 2012
Hora: 10:30 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: José A. Ibarz
Titulació: Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Solució per a la traçabilitat del producte, de la producció al client, en una empresa de productes sanitaris
Director/a: Fernando Guirado
Tribunal: President/a: Concepció Roig Secretari/a: Fernando Guirado Vocal: Josep Ll. Lérida
Suplent: Francesc Giné
Presentació:
Data: 20 de juliol de 2012
Hora: 12:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert Sanuy Lostes
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Visualització online i geolocalització d'un sistema de recollida pneumàtica
Director/a: Carles Mateu i Hector Sánchez
Tribunal: President/a: Ramon Béjar Secretari/a: Carles Mateu Vocal: Carlos Ansótegui
Suplent: Josep Argelich
Presentació:
Data: 20 de juliol de 2012
Hora: 16:00 h
Aula: 2.01 EPS