Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Cira Cuadrat Seïx
Titulació: Màster en Interacció Persona-Ordinador
Títol de Treball/Projecte: Estudio sobre evaluación de la usabilidad móvil y propuesta de un métdodo para test de usabilidad cuantitativo basado en teorías de Eye tracking
Director/a: Montserrat Sendín i Juan José Rodríguez
Tribunal: President/a: Marta Oliva Secretari/a: Montse Sendín Vocal: Josep M. Ribó
Suplent 1: Roberto García
Suplent 2: Toni Granollers
Suplent 3: Rosa Gil
Presentació:
Data: 07 de setembre de 2012
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Aitor García Salinas
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Herramienta de soporte a la trazabilidad del uso de animales en estudios científicos
Director/a: Xavier Domingo
Tribunal: President/a: Jordi Planes Secretari/a: Xavier Domingo Vocal: Josep Argelich
Suplent: Ferran Pérdrix
Presentació:
Data: 07 de setembre de 2012
Hora: 17:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Oriol Querol Mas
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Eina informàtica per l'avaluació de cadenes de subministrament de packaging
Director/a: Xavier Domingo
Tribunal: President/a: Jordi Agost Secretari/a: Xavier Domingo Vocal: Ferran Pérdrix
Suplent: Josep Argelich
Presentació:
Data: 07 de setembre de 2012
Hora: 18:15 h
Aula: 2.03 EPS