Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Gerard Saladrigues Hervera
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Gestor de competicions esportives "Competition Manager"
Director/a: Xavier Domingo
Tribunal: President/a: Ferran Perdrix Secretari/a: Xavier Domingo Vocal: Jordi Agost
Suplent: Josep Argelich
Presentació:
Data: 05 de setembre de 2012
Hora: 17:00 h
Aula: 2.03 EPS