Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Gerard Font Mora
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'una aplicació mòbil en Windows Phone per a un sistema expert en Diagnòstic Molecular Dietari
Director/a: Montserrat Sendín
Tribunal: President/a: Juan M. Gimeno Secretari/a: Montserrat Sendín Vocal: Josep M. Ribó
Suplent: Marta Oliva
Presentació:
Data: 10 de setembre de 2012
Hora: 10:00 h
Aula: 2.11 POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Ricard Garra Oronich
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Trisecció de divisors sobre corbes hiperel·líptiques de genere 2
Director/a: Josep M. Miret
Tribunal: President/a: Josep Conde Secretari/a: Josep M. Miret Vocal: Jordi Pujolàs
Suplent: Francesc Sebé
Presentació:
Data: 10 de setembre de 2012
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Santiago Risco Amigo
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Mètodes de multiplicació escalar en corbes de genere 2
Director/a: Josep M. Miret
Tribunal: President/a: Josep Conde Secretari/a: Josep M. Miret Vocal: Jordi Pujolàs
Suplent: Francesc Sebé
Presentació:
Data: 10 de setembre de 2012
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS