Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Laura Maria Arcas Baena
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi d'anàlisi de cicle de vida de cubicles amb coberta vegetada
Director/a: Luisa F. Cabeza i Lídia Rincón
Tribunal: President/a: Albert Castell Secretari/a: Lídia Rincón Vocal: Julià Coma
Suplent: Alvaro de Gràcia
Presentació:
Data: 12 de setembre de 2012
Hora: 09:00 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Miquel Àngel Crespo Setién
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estrudio de optimización de energía solar fotovoltaica en cubierta plana y cubierta de diente de sierra aprovechando la iluminación natural del interior de una nave industrial
Director/a: Manel Ibáñez
Tribunal: President/a: Joan Ignasi Rosell Secretari/a: Manel Ibáñez Vocal: Jérôme Barrau
Suplent: Marga Moltó
Presentació:
Data: 12 de setembre de 2012
Hora: 09:30 h
Aula: 1.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Roger Escarp Borràs
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi de possibles aplicacions d'una bancada existent  per assaigs estructurals de maquinària, disseny del conjunt d'utillatges addicionals i realització del manual d'operacions
Director/a: Joan Roca i Jordi Pijuan
Tribunal: President/a: Joan Roca Secretari/a: Miquel Nogués Vocal: Martí Comellas
Suplent: Eduard Ros
Presentació:
Data: 12 de setembre de 2012
Hora: 11:30 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: M. Pilar castro Murillo
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Implantación de un sistema ERP SAP RI3 siguiendo la metodologia ASAP
Director/a: Margarita Moltó
Tribunal: President/a: Joan Manel Gimeno Secretari/a: Margarita Moltó Vocal: Montse Sendín
Suplent: Magda Valls
Presentació:
Data: 12 de setembre de 2012
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Josep Mir Huguet
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Estudio de los futuros estándares HTML5 y CSS3. Propuesta de actualización del sitio www.mpiua.net
Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Ferran Perdrix Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Esteve Brugulat
Suplent: Josep M. Ribó
Presentació:
Data: 12 de setembre de 2012
Hora: 16:00 h
Aula: 2.01 EPS