Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Aurora Guiu Torres
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: El problema del algoritmo discreto y el index calculus
Director/a: Ramiro Moreno
Tribunal: President/a: Josep M. Miret Secretari/a: Ramiro Moreno Vocal: Magda Valls
Suplent: Francesc Sebé
Presentació:
Data: 17 de setembre de 2012
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Josep Torné Lavall
Titulació: Màster en Enginyeria de Programari Lliure
Títol de Treball/Projecte: Migració i portabilitat multiplataforma del programari Conefor Sensinode
Director/a: Carles Mateu
Tribunal: President/a: César Fernández Secretari/a: Carles Mateu Vocal: Ramon Béjar
Suplent 1: Josep Argelich
Suplent 2: Jordi Planes
Suplent 3: Carlos Ansótegui
Presentació:
Data: 17 de setembre de 2012
Hora: 16:00 h
Aula: 2.01 EPS