Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Adrià Montalà Sales
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estandardització de sistemes de transport Payper
Director/a: Miquel A. Carnicé
Tribunal: President/a: Miquel A. Carnicé Secretari/a: Miquel Nogués Vocal: Jordi Pijuan
Suplent: Marti Comellas
Presentació:
Data: 20 de setembre de 2012
Hora: 09:00 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Anca Mihaela Chelariu
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: ConectCat - Aplicación web basada en mapas interactivos y timeline
Director/a: Rosa M. Gil
Tribunal: President/a: Juan M. Gimeno Secretari/a: Rosa M. Gil Vocal: Roberto García
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 20 de setembre de 2012
Hora: 15:00 h
Aula: 2.03 EPS