Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Patricia Albaigés Gutiérrez
Titulació: Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Sistema per a la publicació de funcionalitat de Dynamics AX 2012 per dispositius Windows Phone 7.5 basat en W. Service
Director/a: Marta Oliva
Tribunal: President/a: Montse Sendín Secretari/a: Marta Oliva Vocal: Josep M. Ribó
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 21 de setembre de 2012
Hora: 13:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Boncompte
Titulació: Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Disseny i avaluació d'un assistent virtual de visites
Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Rosa M. Gil Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Montse Sendín
Suplent: Juan M. Gimeno
Presentació:
Data: 21 de setembre de 2012
Hora: 16:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: José Manuel Gervilla Barbero
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Super Gem Quest, disseny i programació d'un videojoc amb JMT4
Director/a: Xavier Domingo
Tribunal: President/a: Josep Argelich Secretari/a: Xavier Domingo Vocal: Jordi Planes
Suplent: Ferran Perdrix
Presentació:
Data: 21 de setembre de 2012
Hora: 17:30 h
Aula: 2.03 EPS