Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Miquel Vidal Morales
Titulació: Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Integración de Google Maps y TSP Solvers para la definición y resolución del TSP
Director/a: Carlos Ansótegui
Tribunal: President/a: Jordi Planes Secretari/a: Carlos Ansótegui Vocal: Josep Argelich
Suplent: Alba Cabiscol
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2012
Hora: 11:15 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Roger Seró Rovira
Titulació: Enginyeria  Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'aplicació per android pel seguiment d'activitats esportives
Director/a: Jordi Planes
Tribunal: President/a: Carles Mateu Secretari/a: Jordi Planes Vocal: Josep Argelich
Suplent: Carlos Ansótegui
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2012
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Colomina Badia
Titulació: Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: L'administració electrònica dins l'administració local. Necesitat d'interrelació i d'integtració d'un conjunt d'eines
Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Josep M. Ribó Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Rosa M. Gil
Suplent: Roberto García
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2012
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Castellà
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Anàlisi d'usabilitat en un sistema interactiu web
Director/a: Toni Granollers i Afra Pascual
Tribunal: President/a: Marta Oliva Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Roberto García
Suplent: Juan M. Gimeno
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2012
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Oscar Ruera Urdiales
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'un sistema de transmisió per una BTT mitjançant un tren epicicloïdal
Director/a: Miquel Nogués
Tribunal: President/a: Joan Roca Secretari/a: Miquel Nogués Vocal: Martí Comellas
Suplent: Jordi Pijuan
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2012
Hora: 13:00 h
Aula: Sala Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Francesc Trullols Carracero
Titulació: Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Especificació i disseny d'una eina de formació per al campus virtual de la Universitat de Lleida
Director/a: Alfons garray i Josep M. Ribó
Tribunal: President/a: Roberto García Secretari/a: Josep M. Ribó Vocal: Ferran Perdrix
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2012
Hora: 19:10 h
Aula: 2.01 EPS