Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Joel Badia Escola
Titulació: Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Disease Discovery: Sistema de predicció de malalties
Director/a: Francesc Solsona i Rui Alves
Tribunal: President/a: Fernando Cores Secretari/a: Francesc Solsona Vocal: Josep L. Lérida
Suplent: Fernando Guirado
Presentació:
Data: 08 d'octubre de 2012
Hora: 17:15 h
Aula: 2.01 EPS