Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Ruben Sanuy
Titulació: Enginyeria  Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Cens d'instal·lacions esportives
Director/a: Francesc Giné i Franciscvo J. Bermejo
Tribunal: President/a: Francesc Solsona Secretari/a: Francesc Giné Vocal: Fernando Cores
Suplent: Josep L. Lérida
Presentació:
Data: 18 d'octubre de 2012
Hora: 19:00 h
Aula: 2.01 EPS