Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Marc Moliné Rodríguez
Titulació: Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Diseño e implementación de un entorno de experimentación sobre clústers de computación para resolutores de problemas combinatorios duros
Director/a: Carlos Ansótegui i Josep Argelich
Tribunal: President/a: Josep M.Ribó Secretari/a: Carlos Ansótegui Vocal: Jordi Planes
Suplent: Josep Argelich
Presentació:
Data: 29 d'octubre de 2012
Hora: 13:00 h
Aula: 2.03 EPS