Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: David Terés Carrillo
Titulació: Enginyeria  Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Biblio-Metres: Contribucions per a la implementació de la precompilació
Director/a: Francesc Solsona i Anabel Usié
Tribunal: President/a: Rui Alves Secretari/a: Francesc Solsona Vocal: Josep L. Lérida
Suplent: Francesc Giné
Presentació:
Data: 31 d'octubre de 2012
Hora: 18:00 h
Aula: 2.03 EPS