Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Adrià Duran Barbas
Titulació: Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementació d'una aplicació per android que permeti la localització dels establiments adherits a la Fedweració d'Hosteleria fent ús d'Open Data
Director/a: Xavier Domingo
Tribunal: President/a: Ferran Perdrix Secretari/a: Xavier Domingo Vocal: Josep Argelich
Suplent: Jordi Agost
Presentació:
Data: 09 de novembre de 2012
Hora: 16:30 h
Aula: 2.03 EPS