Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Sergi Martínez Campos
Titulació: Enginyeria  Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Instalación de recogida neumática de residuos
Director/a: Joan Monyarch
Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Josep Illa Vocal: Joan Monyarch
Suplent: Javier Bradineras
Presentació:
Data: 8 de maig de 2013
Hora: 09:00 h
Aula: Sala de Graus EPS (2.03)