Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Isaac Català Saura
Titulació: Màster en Enginyeria Industrial
Títol de Treball/Projecte: Diseño de un sistema de silos para el almacenamiento de zahorra natural
Director/a: Miguel Llorca
Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Eduard Gregorio Vocal: Miguel Llorca
Suplent 1: Juan A. Garriga
Suplent 2: Josep M. Rius
Suplent 3: Jorge Lampurlanés
Presentació:
Data: 17 de maig de 2013
Hora: 09:00 h
Aula: 2.03 EPS
http://eps.blogs.udl.cat/2012/10/01/2012/09/26/2012/09/24/2012/09/24/2012/09/24/2012/09/20/2012/09/19/2012/09/12/2012/09/10/2012/09/05/2012/08/30/2012/07/17/2012/07/16/2012/07/10/2012/07/03/2012/07/02/files/2012/06/Separador-Treballs-i-Projectes3.jpg
Estudiant: Eduard Núñez García
Titulació: Grau en nginyeria de l'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Anàlisi constructiu d'una casa passiva a través d'una planificació d'obra
Director/a: Josep R. Castro
Tribunal: President/a: Josep R. Castro Secretari/a: Eduard Gregorio Vocal: José M. Iglesias
Suplent 1: Javier Bradineras
Suplent 2: Josep Coll
Suplent 3: Josep Gasia
Presentació:
Data: 17 de maig de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: 1.04 EPS