Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Alexandre Alba Zapater
Titulació: Enginyeria  Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una cambra frigorífica al municipi de Seròs
Director/a: Luisa F. Cabeza i Josep A. Eras
Tribunal: President/a: Íngrid Martorell Secretari/a: Josep A. Eras Vocal: Gabriel Zrembrinski
Suplent: Cristian Solé
Presentació:
Data: 30 de maig de 2013
Hora: 15:30 h
Aula: Sala de Graus EPS (2.03)