Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Marc Freixes Sanjuan
Titulació: Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementació d'una aplicació TPU destinada al petit comerç
Director/a: Francesc Argilés i Margarita Moltó
Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Jordi Agost Vocal: Francesc Argilés
Suplent: Margarita Moltó
Presentació:
Data: 14 de juny de 2013
Hora: 14:00 h
Aula: 2.01 EPS