Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Jordi Mateo Fornés
Titulació: Enginyeria  en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Paralelización del algoritmo de descomposición Cluster Benders
Director/a: Lluis Pla Aragonés i Francesc Solsona
Tribunal: President/a: Concepció Roig Secretari/a: Francesc Solsona Vocal: Fernando Cores
Suplent: Fernando Guirado
Presentació:
Data: 13 de juny de 2013
Hora: 17:00 h
Aula: 2.03 EPS