Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Jordi Morillo i Muñoz Titulació: Enginyeria  en Informàtica Títol de Treball/Projecte: Implementació del codificador de vídeo MPEG2 explorant el paral·lelísme temporal i espacial mitjantçant la tècnica pipeline i el paradigma MPI
Director/a: Fernando Guirado
Tribunal: President/a: Concepció Roig Secretari/a: Fernando Guirado Vocal: Josep Lluís Lérida
Suplent: Fernando Cores
Presentació:
Data: 17 de juny de 2013
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS