Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Esther Villafaña Garreta Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació de la farinera "La Meta" per a llar d'infants i habitatges de lloguer
Director/a: J. Ramon Castro
Tribunal: President/a: Jose Mª Iglesias Secretari/a: J. Ramon Castro Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Josep Gasia
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Javier Bradineras
Presentació:
Data: 19 de juny de 2013
Hora: 12:00 h
Aula: 1.04 EPS