Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Pablo Martelo
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Uso de tecnología semántica paa la creación de una plataforma de visualizaciónde barreras de accesibilidad web
Director/a: Toni Granollers i Afra Pascual
Tribunal: President/a: Roberto García Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Llúcia Masip
Suplent: Rosa M. Gil
Presentació:
Data: 3 de juliol de 2013
Hora: 15:00 h
Aula: 2.01 EPS