Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Ana Cuy Zaragoza
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Propuesta de reforma de una vivienda unifamiliar en Tamarite de Litera (Huesca)
Director/a: Lídia Rincón
Tribunal: President/a: Eduard Gregorio Secretari/a: Lídia Rincón Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Susana Serrano
Suplent 2: Pere Moreno
Suplent 3: Julià Coma
Presentació:
Data: 4 de juliol de 2013
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Costea Balaguer
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Elements, tipologies constructives i rehabilitacions en la Colònia Gassol de Bitem
Director/a: Eduard Gregorio i Ignacio del Moral
Tribunal: President/a: Josep R. Castro Secretari/a: Eduard Gregorio Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Lídia Rincón
Suplent 2: Jerome Barrau Suplent 3: Albert Castell
Presentació:
Data: 4 de juliol de 2013
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Adrià Exposito Sangüesa
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Ampliació i canvi d'us d'un edifici existent amb un habitatge per a oficnes a Almacelles (Segrià)
Director/a: Josep Coll
Tribunal: President/a: Josep R. Castro Secretari/a: Lídia Rincón Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: Xavier Rosdríguez
Suplent 3: Gabriel Pérez
Presentació:
Data: 4 de juliol de 2013
Hora: 16:00 h
Aula: 2.03 EPS