Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Sara Riera Curt
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Títol de Treball/Projecte: Study of a new hybrid jet-impingement / micro-channels cooling system in a micrometrical
Director/a: Jérôme Barrau
Tribunal: President/a: Jérôme Barrau Secretari/a: Joan I. Rosell Vocal: Josep Illa
Suplent 1: Manel Ibáñez
Suplent 2: Daniel Chemisana
Suplent 3: Pedro Pérez
Presentació:
Data: 10 de juliol de 2013
Hora: 09:30 h
Aula: 1.04 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Mònica Teixiné Sales
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Diagnòsi energètica d'un edifici públic d'oficines en base a un sistema de monitorització i informació als usuaris
Director/a: Jérôme Barrau i Jordi Cipriano
Tribunal: President/a: Albert Castell Secretari/a: Jordi Cipriano Vocal: Gerard Mor
Suplent 1: Jérôme Barrau
Suplent 2: Jorge Olivera Suplent 3: Joan I. Rosell
Presentació:
Data: 10 de juliol de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: Sala de Reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Josep Mayós Cantos
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Estudi del potencial d'estalvi energètic del Parc Residencial Espanyol
Director/a: Jérôme Barrau
Tribunal: President/a: Jérôme Barrau Secretari/a: Joan I. Rosell Vocal: Jorge OLivera
Suplent 1: Manel Ibáñez
Suplent 2: Sara Riera
Suplent 3: Gerard Mor
Presentació:
Data: 10 de juliol de 2013
Hora: 12:00 h
Aula: Sala de Reunions (0.01) CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Enric Balagué
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Projecte de Rehabilitació i ampliació d'un edifici unifamiliar entre mitjeres amb anàlisi energètica
Director/a: Gabriel Pérez / Xavier Rodríguez
Tribunal: President/a: Xavier Rodríguez Secretari/a: Lídia Rincón Vocal: Albert Castell
Suplent 1: Gabriel Pérez
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Julià Coma
Presentació:
Data: 10 de juliol de 2013
Hora: 15:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Núria Almenara
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Anàlisi crítica de la diagnosi, rehabilitació i restauració de la Torre del Cargol
Director/a: Gabriel Pérez / Lluís Rodríguez
Tribunal: President/a: Maite Grau Secretari/a: Lluís Rodríguez Vocal: Lídia Rincón
Suplent 1: Gabriel Pérez
Suplent 2: Cristian Solé
Suplent 3: Albert Castell
Presentació:
Data: 10 de juliol de 2013
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Aleix Mercè
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Projecte de Rehabilitació i canvi dús a masoveria del Mas Farré (La Fuliola)
Director/a: Gabriel Pérez / Josep M. Burgués
Tribunal: President/a: Xavier Rodríguez Secretari/a: Lídia Rincón Vocal: Lídia Navarro
Suplent 1: Gabriel Pérez
Suplent 2: Albert Castell
Suplent 3: Julià Coma
Presentació:
Data: 10 de juliol de 2013
Hora: 16:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David P. Moncada
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Proyecto de rehabilitación con cambio de uso de edificio existente a bar musical
Director/a: Albert Castell i Xavier Rosdríguez
Tribunal: President/a: Cristian Solé Secretari/a: Albert Castell Vocal: Julià Coma
Suplent 1: Íngrid Martorell
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Alvaro de Gracia
Presentació:
Data: 10 de juliol de 2013
Hora: 16:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert López Millán
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Projecte de reforma habitatge unifamiliar
Director/a: Albert Castell i Josep R. Gimeno
Tribunal: President/a: Cristian Solé Secretari/a: Albert Castell Vocal: Lídia Navarro
Suplent 1: Gabriel Pérez
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Julià Coma
Presentació:
Data: 10 de juliol de 2013
Hora: 17:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Maricel Pérez Bernat
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Estudi energètic i rehabiliatció d'una casa unifamiliar
Director/a: Jérôme Barrau
Tribunal: President/a: Jérôme Barrau Secretari/a: Xavier Rodríguez Vocal: Sara Riera
Suplent 1: Joan I. Rosell
Suplent 2: Jorge Olivera
Suplent 3: Juan Gurba
Presentació:
Data: 10 de juliol de 2013
Hora: 18:00 h
Aula: Sala de Reunions (0.01) CREA