Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Oriol Serentill Gené
Titulació: Grau en Enginyeria de l'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'un mòdul sostenible
Director/a: Josep R. Castro
Tribunal: President/a: Josep R. Castro Secretari/a: Javier Bradineras Vocal: Lídia Rincon
Suplent 1: Jose Mª Iglesias
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Josep Gasia
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2013
Hora: 09:00 h
Aula: 1.04 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Arnau Vilaseca Vilarasau i Sònia Soto Ribes
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: estudi de patologies i proposta de nova distribució i adequació de l'edifci 4 del Col·legi Episcopal Mare de l'Acadèmia de Lleida
Director/a: Josep Justo
Tribunal: President/a: Eduard Gregorio Secretari/a: Josep Justo Vocal: Maite Grau
Suplent 1: Josep Coll
Suplent 2: avier Rodríguez Suplent 3: Josep Gasia
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Alexander Dretel Martí
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Habilitació tèrmica d'un edifici existent a través de la intervenció en l'envolupant exterior
Director/a: Josep R. Castro
Tribunal: President/a: Josep Coll Secretari/a: Josep R. Castro Vocal: Eduard Gregorio
Suplent 1: Gabriel Pérez
Suplent 2: José Mª Iglesias
Suplent 3: Javier Bradineras
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2013
Hora: 12:30 h
Aula: 1.04 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Edgar Figueres Pasiello
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Reforma i adaptació a hotel del Mas de Bretó
Director/a: Xavier Rodríguez
Tribunal: President/a: Albert Castell Secretari/a: Xavier Rodríguez Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Lídia Rincon
Suplent 2: Gabriel Pérez
Suplent 3: Cristian Solé
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2013
Hora: 16:30 h
Aula: 1.04 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Mònica Serrano Fransi
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Reforma i ampliació d'un habitatge a Tarragona
Director/a: Xavier Rodríguez
Tribunal: President/a: Albert Castell Secretari/a: Xavier Rodríguez
Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Lídia Rincon
Suplent 2: Gabriel Pérez
Suplent 3: Cristian Solé
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2013
Hora: 17:15 h
Aula: 1.05 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert Golorons Vega
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació amb adequació al CTE d'un edifici unifamiliar entre mitjeres a Castellvell del Camp (Baix Camp)
Director/a: Josep Coll
Tribunal: President/a: Xavier Rodríguez Secretari/a: Eduard Gregorio Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Gabriel Pérez
Suplent 2: Cristian Solé
Suplent 3: Josep R. Castro
Presentació:
Data: 12 de juliol de 2013
Hora: 18:30 h
Aula: 2.03 EPS