Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Mercè Fustè Guitart
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi d'optimització energètica a partir d'un mòdul fotovoltàic sobre coberta vegetal
Director/a: Daniel Chemisana
Tribunal: President/a: Chrysovalanton Lamnatou Secretari/a: Daniel Chemisana Vocal: Jorge Olivera
Suplent: Joan I. Rosell
Presentació:
Data: 16 de juliol de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: Sala de Reunions CREA