Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Carlos Miguel Fernández
Titulació: Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementació d'un model de gestió d'estudiants i questions per a Innovacampus, una aplicació d'autoavaluació
Director/a: Josep M. Ribó
Tribunal: President/a: Josep M. Miret Secretari/a: Josep M. Ribó Vocal: Lluís M. Pla
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 19 de juliol de 2013
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS