Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Meria García Montull
Titulació: Grau en Enginyeria de l'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Estudi i millora del pla de seguretat i salut en fase d'execució de la central solar termoelèctrica al municipi de les Borges Blanques
Director/a: Xavier Luján
Tribunal: President/a: Lluís Puigdomènech Secretari/a: Xavier Luján Vocal: Javier Bradineras
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: José R. Castro
Suplent 3: Miguel Llorca
Presentació:
Data: 22 de juliol de 2013
Hora: 10:00 h
Aula: 2.11 POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Yolanda Vidal Falcó
Titulació: Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Coden 2.0 Gestió de ràctiques en núvol
Director/a: Juan M. Gimeno
Tribunal: President/a: Roberto García Secretari/a: Juan M. Gimeno Vocal: Josep M. Brunetti
Suplent: Montserrat Sendín
Presentació:
Data: 22 de juliol de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS