Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Víctor Agelet Cortes
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Marbres Joan: Desarrollo de un portal web de gestión y aplicación catálogo para android
Director/a: Xavier Domingo
Tribunal: President/a: Josep Argelich Secretari/a: Jordi Agost Vocal: Xavier Domingo
Suplent: Ferran Perdrix
Presentació:
Data: 24 de juliol de 2013
Hora: 16:00 h
Aula: 2.03 EPS