Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Jordi Virgili Gomà
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Disseny i gamificació d'un portal esportiu
Director/a: Rosa M. Gil
Tribunal: President/a: Juan M. Gimeno Secretari/a: Roberto García Vocal: Rosa M. Gil
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 5 de setembre de 2013
Hora: 10:00 h
Aula: 2.03 EPS