Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Néstor Torres Gilart
Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Contribucions al desenvolupament de la eina Hand MerRes
Director/a: Rui Alves i Francesc Solsona
Tribunal: President/a: Fernando Cores Secretari/a: Francesc Solsona Vocal: Javier Domingo
Suplent 1: Concepció Roig
Suplent 2: Rui Alves
Suplent 3: Francesc Giné
Presentació:
Data: 9 de setembre de 2013
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS