Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: José Abel Muguruza Inga
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Diseño e implementación de una tienda virtual "B2C" con distribución de pedidos utilizando la API de Google Maps
Director/a: Josep Argelich
Tribunal: President/a: Ramon Béjar Secretari/a: Josep Argelich Vocal: Teresa Alsinet
Suplent: Eduard Oró
Presentació:
Data: 10 de setembre de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Susana Serrano
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Títol de Treball/Projecte: Energy consumption trends and drivers in buildings around the world
Director/a: Luisa F. Cabeza
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Luisa F. Cabeza Vocal: Albert Castell
Suplent 1: Eduard Oró
Suplent 2: Íngrid Martorell
Suplent 3: Lídia Navarro
Presentació:
Data: 10 de setembre de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Alex Arroyo Torralba
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Disseny i desenvolupament d'una aplicació per a terminals android per la localització de zones d'escalada.
Director/a: Xavier Domingo
Tribunal: President/a: Josep Argelich Secretari/a: Jordi Planes Vocal: Xavier Domingo
Suplent: Ferran Perdrix
Presentació:
Data: 10 de setembre de 2013
Hora: 17:00 h
Aula: 2.03 EPS