Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Susana Acedo
Titulació: Màster en Interacción Persona-Ordenador
Títol de Treball/Projecte: Estudio de emociones para la optimización de la interfaz wii/wiifit
Director/a: Rosa M. Gil
Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Rosa M. Gil Vocal: Roberto García
Suplent 1: Juan M. Gimeno
Suplent 2: Montserrat Sendín
Suplent 3: Francisco Jurado
Presentació:
Data: 12 de setembre de 2013
Hora: 10:30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Carles Folguera Farré
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Títol de Treball/Projecte: Scheduling an European Basketball Competition  - Aw application of graph teory.
Director/a: Josep Conde i Nacho López
Tribunal: President/a: Josep M. Miret Secretari/a: Nacho López Vocal: Francesc Sebé
Suplent 1: Jordi Pujolàs
Suplent 2: Josep Conde
Suplent 3: Maite Grau
Presentació:
Data: 12 de setembre de 2013
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS