Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Aurea Folch Valdés
Titulació: Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Títol de Treball/Projecte: Cisteria Innocua inhibition and quality changes in fresh cut mango teatred by intense light pulses and edible coatings
Director/a: Olga Martín i M. Angels Colomer
Tribunal: President/a: Robert Soliva Secretari/a: Olga Martín Vocal: Josep L. Lérida
Suplent 1: Joaquin Giner
Suplent 2: M. Àngels Colomer
Suplent 3: Josep M. Miret
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 09:00 h
Aula: 2.1.03 ETSEA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Judith Pintó Subirada
Titulació: Màster en Enginyeria de Programari Lliure
Títol de Treball/Projecte:
Director/a: Enric Guitart i Carles Mateu
Tribunal: President/a: Jordi Planes Secretari/a: Enric Guitart Vocal: Ramon Béjar
Suplent 1: Carles Mateu
Suplent 2: Josep Argelich
Suplent 3: César Fernández Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 09:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Adrià Fernández Montull
Titulació: Màster en Enginyeria Industrial
Títol de Treball/Projecte:
Director/a: Cristian Solé i Irene Santamaria
Tribunal: President/a: FRancisco Clarià Secretari/a: Jerôme Barrau Vocal: Irene Santamaria
Suplent 1: Cristian Solé
Suplent 2: Albert Castell
Suplent 3: Lídia Navarro Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 09:30 h
Aula: 1.04 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Gerard Peiró Bell-lloch
Titulació: Màster en Enginyeria Industrial
Títol de Treball/Projecte: Anàlisi experimental de la acapacitat d'emmagatzematge d'energia tèrmica de dos tancs connectats en cascada, amb diferent PCM
Director/a: Luisa F. Cabeza i Eduard Oró
Tribunal: President/a: Albert Castell Secretari/a: Eduard Oró Vocal: Gabriel Pérez
Suplent 1: Cristian Solé
Suplent 2: Luisa F. Cabeza
Suplent 3: Pere Moreno
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 09:30 h
Aula: 0.01  CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Ismael Arroyo Campos
Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Performance Issues  of the liquid Galaxy Cluster Display Wall
Director/a: Francesc Giné i Concepció Roig
Tribunal: President/a: Francesc Solsona Secretari/a: Francesc Giné Vocal: Josep Clotet
Suplent 1: Concepció Roig
Suplent 2: Fernando Guirado
Suplent 3: Fernando Cores
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 10:00 h
Aula: Sa d' Actes PCiTAL
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert Carabasa Giribert
Titulació: Màster en Enginyeria de Programari Lliure
Títol de Treball/Projecte: Desplegament i llicències per a un MOOC a la UdL
Director/a: Carles Mateu i David Barroso
Tribunal: President/a: Josep Argelich Secretari/a: Carles Mateu Vocal: Ramon Béjar
Suplent 1: Enric Guitart
Suplent 2: Jordi Planes
Suplent 3: César Fernández Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 10:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Montserrat Sales Serrano
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'una pàgina web utilitzant el gestor de continguts Joomla
Director/a: Rosa M. Gil
Tribunal: President/a: Juan M. Gimeno Secretari/a: Rosa M. Gil Vocal: Roberto García
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 10:30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Joan Llimiñana Sabaté
Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Importació de dades obertes al Líquid Galaxy
Director/a: Francesc Giné
Tribunal: President/a: Francesc Solsona Secretari/a: Francesc Giné Vocal: Josep Clotet
Suplent 1: Concepció Roig
Suplent 2: Fernando Guirado
Suplent 3: Fernando Cores
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 10:45 h
Aula: Sala d'Actes  PCiTAL
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Fernando Villa Estebaranz
Titulació: Màster en Enginyeria de Programari Lliure
Títol de Treball/Projecte: Distribución LINUX para Raspberry Pi para la detección de desplazamientos urbanos
Director/a: Carles Masteu i Eva Martín
Tribunal: President/a: Ramon Béjar Secretari/a: Carles Mateu Vocal: Jordi Planes
Suplent 1: Josep Argelich
Suplent 2: Enric Guitart
Suplent 3: Eva Martín
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 11:30 h
Aula: 2.01  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Miquel Casabón
Titulació: Màster en Interacció Persona - Ordinador
Títol de Treball/Projecte: Estudios del estado del arte sobre herramientas de desarrollo en ralidad aumentada. Caso práctico
Director/a: Montserrat Sendín
Tribunal: President/a: Francisco Jurado Secretari/a: Montserrat Sendín Vocal: Rosa M. Gil
Suplent 1: Juan M. Gimeno
Suplent 2: Toni Granollers
Suplent 3: Roberto García Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 12:30 h
Aula: 0.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Adrià Díez Casamiquela
Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament del mòdul de pagaments per l'aplicació de banca mòbil Mybank
Director/a: Carles Mateu
Tribunal: President/a: César Fernández Secretari/a: Carles Mateu Vocal: Francesc Guitart
Suplent 1: Josep Argelich
Suplent 2: Jordi Planes
Suplent 3: Ramon Béjar Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Xavier Noguero Marín
Titulació: Màster en Enginyeria de Programari Lliure
Títol de Treball/Projecte: Estudi d'Implementació d'un sistema de videoconferència a la Universitat de Lleida
Director/a: David Barroso i Ramon Béjar
Tribunal: President/a: Jordi Planes Secretari/a: Ramon Béjar Vocal: Josep Argelich
Suplent 1: Carles Mateu
Suplent 2: César Fernández
Suplent 3: Enric Guitart
Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 14:30 h
Aula: 2.01  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Miguel Merayo
Titulació: Màster en Enginyeria de Programari Lliure
Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementació d'una eina d'anàlisi estàtica de C/CA
Director/a: Jordi Planes
Tribunal: President/a: Josep Argelich Secretari/a: Jordi Planes Vocal: Ramon Béjar
Suplent 1: Carles Mateu
Suplent 2: Tere Alsinet
Suplent 3: César Fernández Presentació:
Data: 13 de setembre de 2013
Hora: 15:30 h
Aula: 2.03 EPS