Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Eduard Muñoz Casado
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Optimització del xassís d'una motocicleta de competició de 125 cc 2T
Director/a: Miquel Nogués
Tribunal: President/a: Javier Bradineras Secretari/a: Miquel Nogués Vocal: Jordi Pijuan
Suplent: Martí Comellas
Presentació:
Data: 17 de setembre de 2013
Hora: 09:30 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Juanjo González Toledano
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Projecte de disseny d'una instal·lació de climatització mitjançant bomba de calor geotèrmica per un edifici d'oficines
Director/a: Luisa F. Cabeza i Ramon Navés
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Luisa F. Cabeza Vocal: Eduard Oró
Suplent : Albert Castell
Presentació:
Data: 17 de setembre de 2013
Hora: 12:30 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Miquel Jarque Luna
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en una granja de ponedores a Castelldans
Director/a: Luisa F. Cabeza
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Luisa F. Cabeza Vocal: Eduard Oró
Suplent 1: Albert Castell
Suplent 2: Íngrid Martorell
Suplent 3: Pere Moreno
Presentació:
Data: 17 de setembre de 2013
Hora: 13:30 h
Aula: 0.01 CREA