Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Adrián Gibanel López
Titulació: Màster en Enginyeria de Programari Lliure
Títol de Treball/Projecte: Zimbra 8 high availability on ubuntu 12.04
Director/a: Josep M. Ribó
Tribunal: President/a: Fernando Cores Secretari/a: Josep M.Ribó Vocal: Josep Conde
Suplent 1: Fernando Guirado
Suplent 2: Josep M. Miret
Suplent 3: Hebert García-Roses
Presentació:
Data: 19 de setembre de 2013
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS