Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Alfonso Calero López
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Domòtica .knx. Instalación en vivienda unifamiliar
Director/a: Jordi Palacín
Tribunal: President/a: Marcel Tresánchez Secretari/a: Jordi Palacín Vocal: Tomàs Pallejà
Suplent: Mercè Teixidó
Presentació:
Data: 23 de setembre de 2013
Hora: 09.30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Trepat Piñol
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Autentificació basada en els xarxes socials al portal semàntic Rhizomes
Director/a: Roberto Gracía
Tribunal: President/a: Juan M. Gimeno Secretari/a: Roberto García Vocal: Rosa M. Gil
Suplent: Josep M. Brunetti
Presentació:
Data: 23 de setembre de 2013
Hora: 10:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Núria Fachal San Rafael i Vicenç Triguell Domeyo
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: eIncidències - Gestió Electrònica d'Incidències
Director/a: Josep L. Lérida i Xavier Pinyol
Tribunal: President/a: Francesc Solsona Secretari/a: Fernando Cores Vocal: Xavier Pinyol
Suplent: Concepció Roig
Presentació:
Data: 23 de setembre de 2013
Hora: 11:30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Robert Dolcet Ricart
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Editor BPM. Projecte d'administració judicial
Director/a: Josep M. Ribó i Eduard Alcalà-Bejarano
Tribunal: President/a: Juan M. Gimeno Secretari/a: Josep M. Ribó Vocal: Marta Oliva
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 23 de setembre de 2013
Hora: 11:45 h
Aula: 2.11 POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Blanco Xuclà
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Lloc web "El vídeo sense barreres en l'Educació Superior"
Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Roberto García Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Llúcia Masip
Suplent: Marta Oliva
Presentació:
Data: 23 de setembre de 2013
Hora: 15:00 h
Aula: 2.01 EPS