Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Gerard Saura Tapies
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'una aplicació web orientada a la gestió d'incidències en comunitats de veïns
Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Rosa M. Gil Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Marta Oliva
Suplent: Juan M. Gimeno
Presentació:
Data: 24 de setembre de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS