Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Nebat Gargallo Tomàs
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Projecte d'instal·lacions d'un centre d'assitència primaria
Director/a: Albert Balaguer i Joan Monyarch
Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Albert Balaguer Vocal: Joan Monyarch
Suplent: Ramon Grau
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 09.00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Isabel Ventura Subirats i Miriam Clavé Ibarz
Titulació: Màster en Enginyeria de Programari Lliure
Títol de Treball/Projecte: Disseny, implementació i manteniment d'eines didàctiques per facilitar l'aprenentatge de principis de la física
Director/a: Josep M. Ribó
Tribunal: President/a: Pedro Pérez Secretari/a: Josep M. Ribó Vocal: Josep M. Miret
Suplent 1: Miquel Carrera
Suplent 2: Juan M. Gimeno
Suplent 3: Toni Granollers
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 09:30 h
Aula: 1.04 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert Cardona Fàbregas
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Propuesta de un sistema de seguridad para helicopteros de rescate  basado en un sensor de medida laser 2D
Director/a: Tomàs Pallejà
Tribunal: President/a: Marcel Tresánchez Secretari/a: Mercè Teixidó Vocal: Tomàs Pallejà
Suplent: Jordi Palacín
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 09:30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Alexandre Serrano Fontova
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Electrificació rural de set masies al terme municipal d'Alcarras
Director/a: Ramon Grau i Carmelo Serrano
Tribunal: President/a: Josep V. Marín Secretari/a: Ramon Grau Vocal: Francesc Sala
Suplent: Rosa Florensa
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Eduard Carrera Panés
Titulació: Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Recuperació física i adecuació funcional per a us d'equipaments del nucli fortificat de Muro de Solana
Director/a: Josep Coll
Tribunal: President/a: Eduard Gregorio Secretari/a: Josep Coll Vocal: Carles Labernia
Suplent: Xavier F. Rodríguez
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 10:00 h
Aula: 0.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Isabel Ventura Subirats
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Manteniment i ampliació d'un portal interactiu per a l'apreentatge de la física en titulacions d'enginyeria
Director/a: Josep M. Ribó
Tribunal: President/a: Pedro Pérez Secretari/a: Josep M. Ribó Vocal: Josep M. Miret
Suplent: Miquel Carrera
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 10:30 h
Aula: 1.04 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Ruben Aldabo Labaila
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Automatización de proceso de elaboración de cerveza mediante Raspberry Pi y Arduino
Director/a: Juan A. Garriga
Tribunal: President/a: Fernando Guirado Secretari/a: Juan A. Garriga Vocal: Josep Ribó
Suplent: Francisco Clarià
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: 2.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Salvado Peries
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Visor Sit-Retsega - Desenvolupament d'un visor amb capacitats d'edició i cerca basat en openlayens
Director/a: Juan M. Gimeno
Tribunal: President/a: Rosa Gil Secretari/a: Juan M. Gimeno Vocal: Roberto García
Suplent: Monserrat Sendín
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Alici Visier Font
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Aplicació android per a la generació i recepció de comandes de un restaurant
Director/a: Juan M. Gimeno i Marta Oliva
Tribunal: President/a: Josep M. Ribó Secretari/a: Marta Oliva Vocal: Montserrat Sendín
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Carlos Dominguez
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Modelos y estandares para la implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información
Director/a: Fernando Cores
Tribunal: President/a: Francesc Solsona Secretari/a: Fernando Cores Vocal: Fernando Guirado
Suplent: Josep L. Lérida
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 12:00 h
Aula: 2.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Carlos Arroyos Bellmunt
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Diseño de sistema de gestión de censo de notificación electrónica para administración pública
Director/a: Josep M. Ribó i Vanessa Andrés
Tribunal: President/a: Montserrat Sendín Secretari/a: Josep M. Ribó Vocal: Toni Granollers
Suplent: Juan M. Gimeno
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Sergi Guiu Casals
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi i Millora  de l'eficiència energètica d'un habitatge unifamiliar situat a Soses
Director/a: Ramon Grau
Tribunal: President/a: Joan Monyarch Secretari/a: Josep V. Marín Vocal: Ramon Grau
Suplent: Juan J. González
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 12:00 h
Aula: 0.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Javier Camacho
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Comparativa d'una instal·lació frigorífica per a la refrigeració i conservació de fruita
Director/a: Luisa F. Cabeza
Tribunal: President/a: Albert Castell Secretari/a: Luisa F. Cabeza Vocal: Laia Miró
Suplent: Eduard Oró
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 12:30 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Francisco J. Martínez Herrera
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Herramienta web para la gestión de metadatos de negocio
Director/a: Ramon Béjar
Tribunal: President/a: Jordi Planes Secretari/a: Ramon Béjar Vocal: Josep Argelich
Suplent: Tere Alsinet
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 12:30 h
Aula: 1.04 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Robert Sanfeliu Prat
Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Outfit recommendation System
Director/a: Carlos Ansótegui
Tribunal: President/a: Josep M. Ribó Secretari/a: Carlos Ansótegui Vocal: Alba Cabiscol
Suplent 1: Fernando Cores
Suplent 2: Fernando Guirado
Suplent 3: Francesc Solsona
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 12:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Gerard Fernández Acevo
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementació d'un portal web per al mapeig de gens utilitzant computació en cloud
Director/a: Fernando Guirado i Fernando Cores
Tribunal: President/a: Concepció Roig Secretari/a: Fernando Cores Vocal: Josep L. Lérida
Suplent: Francesc Solsona
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Daniel Roig Regi
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Creació d'un portal web per la discussio de noticies i poder-les compartir en xarxes socials
Director/a: Ramon Béjar
Tribunal: President/a: Carles Mateu Secretari/a: Ramon Béjar Vocal: Josep Argelich
Suplent: Tere Alsinet
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 13:15 h
Aula: 1.04 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Josep Arrufat Massot
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Projecte de subministrament d'aigua mitjantçant bombeig fotovoltaic a Buer Tigursit, Sàhara occidental
Director/a: Josep Illa
Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Josep Illa Vocal: Ramon Grau
Suplent: Daniel Chemisana
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 15:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Cerezo García i Josep M. Miranda Domsa
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Registre telemàtic per administracions públiques
Director/a: Francesc Solsona
Tribunal: President/a: Fernando Cores Secretari/a: Francesc Solsona Vocal: Josep L. Lérida
Suplent: Francesc Giné
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 16:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Julià Peñalver Fontanet
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especilaitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Projecte per a la instal·lació d'una caldera de biomassa al complex esportiu de Sant Hilari Sacalm
Director/a: Ramon Grau
Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Juan José González Vocal: Ramon Grau
Suplent: Francesc Giné
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 16:30 h
Aula: 2.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Benítez Rubio
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Les botigues PrestaShop
Director/a: Francesc Giné
Tribunal: President/a: Marga Moltó Secretari/a: Francesc Giné Vocal: Llúcia Masip
Suplent: Fernando Cores
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 18:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Xavier Pau Abella
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Quadern de viatges per android "Travel Notebook"
Director/a: Xavier Domingo
Tribunal: President/a: Josep Argelich Secretari/a: Xavier Domingo Vocal: Jordi Agost
Suplent: Jordi Planes
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 18:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Eduardo Cebrián Ibáñez
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Diaseño y estudio de una transmisión para bicicleta, tipo Cardán
Director/a: Juan J. González
Tribunal: President/a: Juan José González Secretari/a: Miquel Nogués Vocal: Ramon Grau
Suplent: Martí Comellas
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 18:00 h
Aula: 2.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Fernando Villa Estebaranz
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Diseño y prototipo de una herramienta para optimizar la movilidad en los entornos urbanos
Director/a: Carles Mateu i Eva Martín
Tribunal: President/a: Josep M. Ribó Secretari/a: Cales Mateu Vocal: Carlos Ansótegui
Suplent: Ramon Béjar
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 18:00 h
Aula: 1.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Natàlia Girabet Masot
Titulació: Màster en Enginyeria de Programari Lliure
Títol de Treball/Projecte: Construcció d'una plataforma  de gestió de professionals amb Voadin
Director/a: Josep Argelich
Tribunal: President/a: Josep Argelich Secretari/a: Jordi Agost Vocal: Xavier Domingo
Suplent 1: Jordi Planes
Suplent 2: Ramon Béjar
Suplent 3: Carles Mateu
Presentació:
Data: 256de setembre de 2013
Hora: 19:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert Carabasa Giribet
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Estructura i arquitectura d'una plataforma per oferir cursos oberts i massius a la UdL
Director/a: Carles Mateu i David Barroso
Tribunal: President/a: Carlos Ansótegui Secretari/a: Carles Mateu Vocal: Josep M. Ribó
Suplent: Ramon Béjar
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 19:00 h
Aula: 1.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Xavier Salvador Robert Ros
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny de les instal·lacions d'abastament d'aigua, sanejament, baixa tensió i enllumenat públic a Alpicat
Director/a: Ramon Grau
Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Juan J. González Vocal: Ramon Grau
Suplent: Francesc Giné
Presentació:
Data: 26 de setembre de 2013
Hora: 19:00 h
Aula: 2.01 EPS