Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Josep M. Flix Rovira
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Disseny i creació d'una xarxa social multiplataforma basada en geolocalització
Director/a: Ferran Perdrix
Tribunal: President/a: Joan Manel Gimeno Secretari/a: Ferran Perdrix Vocal: Rosa Gil
Suplent: Montserrat Sendín
Presentació:
Data: 14 de gener de 2014
Hora: 18:30 h
Aula: 2.03 EPS