Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Sergio Larraniona Montaner Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Desarrollo de aplicación a medida en módulo TR de SAP
Director/a: Margarita Moltó
Tribunal: President/a: Francesc Giné Secretari/a: Margarita Moltó Vocal: Roberto Raluy
Suplent: Magda Valls
Presentació:
Data: 4 de febrer de 2014
Hora: 16:00 h
Aula: 2.03 EPS