Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Jordi Molgó Sendra
Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Modelo de cuentas estelares de la Vía Láctea
Director/a: Josep M. Miret i Ramiro Moreno
Tribunal: President/a: Josep Conde Secretari/a: Ramiro Moreno Vocal: Fernando Guirado
Suplent: Fernando Cores
Presentació:
Data: 20 de març de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS