Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Xavier Barbosa Desongles
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Anàlisi i disseny d'un procés d'automatització del processat de la mel
Director/a: Tere Alsinet
Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Tere Alsinet Vocal: Alba Cabiscol
Suplent: Josep Argelich
Presentació:
Data: 25 de març de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS