Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Hugo Flórez
Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Implementació de millores en l'aplicació de subvencions per a càrrecs electes de la Generalitat de Catalunya
Director/a: Jordi Planes i Genís Pujol
Tribunal: President/a: Josep Argelich Secretari/a: Jordi Planes Vocal: Francesc Guitart
Suplent 1: César Fernàndez
Suplent 2: Tere Alsinet
Suplent 3: Ramon Béjar
Presentació:
Data: 26 de març de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 2.03 EPS