Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Eduard Clotet Bellmunt Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Outdoor robotic companion based on a Google Android™ smartphone and GPS guidance Director/a: Jordi Palacin
Tribunal: President/a: Mercè Teixidó Secretari/a: Jordi Palacin Vocal: Dani Martínez
Suplent 1: Javier Moreno Blanch
Suplent 2: Davinia Font
Suplent 3: Marcel Tresanchez
Presentació:
Data: 3 d'abril de 2014
Hora: 9:30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Óscar López Aragonés Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Estudi de les necessitats bàsiques per implementar una botiga on-line i com explotar-la Director/a: Marta Oliva
Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Marta Oliva Vocal: Juan M. Gimeno
Suplent: Josep M. Ribó
Presentació:
Data: 3 d'abril de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS