Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Joan Antoni Vidal Tolosa Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Anàlisi, disseny i implementació del portal web FutbolAlpicat.com Director/a: Marta Oliva i José A. Mur
Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Marta Oliva Vocal: Rosa M. Gil
Suplent: Juan M. Gimeno
Presentació:
Data: 21 de maig de 2014
Hora: 13:00 h
Aula: 2.03 EPS