Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Albert Arbonés Alba Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Títol de Treball/Projecte: Automatització Industrial del procés de testeig de varis forns amb l'ús de matlab Director/a: Francisco Clarià
Tribunal: President/a: Juan A. Garriga Secretari/a:Francisco Clarià Vocal: Josep Ribó
Suplent 1: Francesc Colell
Suplent 2: Jordi Palacín
Suplent 3: Marcel Tresánchez
Presentació:
Data: 2 de juny de 2014
Hora: 10:30 h
Aula: 2.03 EPS